ମୁଖ   /  ଉତ୍ପାଦ  /  କୃଶମ୍
krisham

ମାନବ ଜାତିର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟ ପାଇଁ ବୀଜ ବୁଣନ

କୃଷିରେ ଚଊଭାଗ ଥିବା ଭୂମି, ଜଳ, ବାୟୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ଊର୍ଜା, ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ରୋତର ତାଳମେଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ରୋତର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ମାତ୍ରାରେ ପଦହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ, ପରିଣାମ ରୂପରେ ପ୍ରକୃତିର ଆଇନ୍ କିମ୍ବା ନିୟମର ବିପକ୍ଷରେ ଲାଗୁ ନଥିବା ପ୍ରଥା ଯୋଗୁଁ ଏହିପରି ଭୁଲ ପ୍ରଥାର ପରିଣାମ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ପର୍ଜ୍ୟବରଣରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିନଥାଏ, ଭବିଷ୍ୟରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟବାହାର୍ଜ୍ୟତା ରେ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥାଏ।

ପୋଷଣୀୟ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମହତ୍ଵକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ, କୃଷି ସମୁଦାୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଗାଲୱେ କୃଶମ୍ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।

ଫସଲର ଉତ୍ପାଦକତାକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗାଲୱେ ଉତ୍ପାଦ ଜୈବିକ ଔଦୋଗିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଏହା ମାଟି ଭିତରେ ପୁନର୍ବାର ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥକୁ ସାମିଲ କରିବାରେ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଞ୍ଚୁଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

ଜୈବିକ ଉର୍ବରକ ଏବଂ ଗଛର ବୃଦ୍ଧିର ସକ୍ରିୟକର ଅନନ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଗାଲୱେ କୃଶମ୍ ଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡିକ ରାସାୟନିକ ଉର୍ବରକ ହରମୋନ୍ ଏବଂ କୀଟନାଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଠିକ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ।


ଜି-ଡିଇଆରଏମ୍ଏ+

M.R.P. :- Rs. 550/-

Net Wt. :- 1L


ଜି-ଏନପିକେ

M.R.P. :- Rs. 750/-

Net Wt. :- 1L


ଜି-ପିଏସଇୟୁଡିଓ+

M.R.P. :- Rs. 550/-0

Net Wt. :- 1L


ଜି-ସମୁଦ୍ର ଶକ୍ତି

M.R.P. :- Rs. 550/-

Net Wt. :- 10 KG